Grondverzet

Door de jaren heen hebben wij veel praktijkervaring opgedaan. Hierdoor zijn wij bekend met vrijwel elk aspect van grondverzet. Het voordeel voor u als opdrachtgever is dat u ieder werk in zijn geheel aan ons kunt overdragen. 

Wij verzorgen ook bijkomende werkzaamheden, zoals een juiste waterhuishouding, maar ook de aflevering en de verwerking van de passende grondstoffen. 

Gelukkig is ook voor de ecological footprint steeds meer aandacht en ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Alle vrijkomende materialen kunnen middels gescheiden afvalstromen vervoerd/hergebruikt/afgevoerd worden, waarbij hergebruik altijd de eerste optie is die onderzocht wordt.

Een up-to-date machinepark zorgt voor optimaal functioneren van mens en organisatie het het totale pakket is goed voor milieu en opdrachtgever.