MVO - CO2-reductie

Belangrijke ontwikkelingen binnen onze organisatie zijn het CO2-beleid en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is binnen onze organisatie dan ook veel aandacht voor de arbeidsomstandigheden, veiligheid van ons personeel, de maatschappij en het milieu. Om deze doelen te kunnen realiseren wordt er verantwoordelijkheid genomen om verder te innoveren, te groeien en te verbeteren. 

Belangrijke aandachtspunten zijn, werkomstandigheden, herkomst van materiaal, duurzaamheid en uiteraard de CO2 uitstoot.

Bij onze werkzaamheden wordt veel gebruik gemaakt van materialen. De  manier waarop wij omgaan met recycling heeft grote invloed op het milieu. Daarom wordt bij de uitvoering van onze werkzaamheden onze materialen zoveel als mogelijk hergebruikt.

Diensten worden zoveel mogelijk op lokaal niveau ingekocht transport te minimaliseren en om de werkgelegenheid in de directe omgeving te stimuleren. 

Maatschappelijk 
Om maatschappelijke impact te vergroten is ervoor gekozen om met de jaarwisseling geen relatiegeschenken meer uit te delen. In plaats daarvan wordt er per relatie een donatie aan een goed doel geschonken. 
Daarnaast zetten wij ons in voor locale doelen als Appelpop, het Fruitcorso, voetbalvereniging W.N.C. en kleinere locale initiatieven en verenigingen.

A.C.W. b.v. is gecertificeerd voor VCA**, ISO9001 en Bodemsanering BRL SIKB7000 (protocol 7001 en 7004)

CO2-Prestatieladder 
Met de certificering voor de CO2-Prestatieladder, niveau 3, wordt een duidelijk signaal gegeven dat serieus aandacht wordt gegeven aan verantwoord ondernemen.
Behorende documenten worden periodiek op onze website gepubliceerd. Tevens worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website

CO2 prestatieladder versie 3.1 trede 3 RAPPORTAGE & JAARVERSLAG 2023 RAPPORTAGE & JAARVERSLAG 2022 Rapportage & Jaarverslag 2021 Rapportage & Jaarverslag 2020 Rapportage & Jaarverslag 2019

Algemeen

energiemeetplan Skao