Waterbouw

Nederland is een waterland en om te zorgen dat het land niet onder water komt te staan, zijn dagelijks diverse instanties bezig met water management. Wij ondersteunen hen met het onderhoud aan verschillende watergangen en gemalen.

Riolering
Een ander aspect van waterbouw is riolering. Wij construeren nieuwe rioleringssystemen en onderhouden bestaande stelsels.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het graven en aanleggen van huisaansluitingen, maar ​ook het aanleggen van gescheiden stelsels en drukrioleringen is voor ons geen probleem. Alle kunnen gemaakt worden met uiteenlopende materialen, zoals PVC, PE, glasvezel of beton.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gelet op de meest efficiënte en effectieve manier van werken, zodat de overlast voor de opdrachtgever, omwonenden en het verkeer tot een minimum beperkt blijft.