Wegenbouw

Wanneer u denkt aan het (her)inrichten van de omgeving, een mooie uitstraling geven aan een bedrijventerrein, woonwijk of bijvoorbeeld stadscentrum zijn wij de aangewezen infra partner. De brede inzetbaarheid en de ervaring met de aanleg van zeer uiteenlopende verhardingen, leiden tot een geweldige uitstraling, optimale draagkracht, vlakheid en gebruikscomfort. 

Bij de uitvoer van deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een optimale communicatie met omwonenden en minimale verkeersbelemmeringen.