Onze werkzaamheden

Bij ons vindt u een groot en divers aanbod aan diensten, waarvan de kernactiviteiten aanleg, onderhoud en reconstructie van infrastructuur in al haar disciplines zijn. Deze disciplines worden door ons samengevoegd tot een doordacht eindproduct. 
Voor ons speelt de omvang van een project geen rol. Er wordt aan zowel eenvoudige grondwerken als complexe civiele projecten gewerkt. Door de ervaring en de gedreven vakmensen kunnen vrijwel alle projecten door ons worden gerealiseerd. 

Een goed begin, is het halve werk. Daarom voorzien wij u juist in het voortraject van het beste advies. Samen met de opdrachtgever worden 
de mogelijkheden voor de uitvoer van het project bekeken. Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort werk, combineren wij dit met andere gespecialiseerde bedrijven. Hierbij wordt gezocht naar de meest economische en meest duurzame oplossing, uiteraard rekening houdend met realistische uitvoerbaarheid.

In ons vakgebied én in de verstandhouding met onze opdrachtgevers vinden constant ontwikkelingen plaats. Het meedenken, ontlasten en verantwoordelijkheid dragen wordt, naast uiteraard een concurrerende prijs, steeds belangrijker. 

Cultuurtechnisch

Wij werken met verschillende contractvormen. De traditionele manier van contractvorming, de contractvormen Design & Construct en Engineering & Construct. 

Traditioneel - Veel van onze opdrachten nemen wij aan op basis van zogenoemde RAW-bestekken. Deze opdrachten worden vaak verkregen door middel van een onderhandse of openbare aanbesteding, waarbij er wordt gekeken naar de laagste prijs. 
Wij weten een meerwaarde te bieden door het meedenken en vooruitzien tijdens de uitvoering.

Design & Construct - Wanneer de wensen groter zijn dan het budget, is het voor ons de uitdaging om hier samen u als opdrachtgever een ontwerp voor op te zetten, dat tevens binnen het kader van het Programma van Eisen past. Belangrijke uitgangspunten als levensduur en duurzaamheid kunnen worden gehandhaafd door vroegtijdig meedenken bij de uitvoering. 
Naast veel praktische voordelen geeft deze contractwijze de opdrachtgever ook absolute prijszekerheid.

Engineering & Construct - Deze contractvorm is afgeleid van Design & Construct, echter wordt er hierbij een definitief ontwerp uitgereikt door de opdrachtgever. De technische uitwerking blijft daarbij onze uitdaging, waardoor u veel voordelen behaalt op uitvoeringsvlak.

Bouwteam - Bepaalde werken, waarbij de expertise van andere partijen van groot belang zijn, bijvoorbeeld bij de combinatie met civieltechnische kunstwerken, maar ook op het gebied van bouwprojecten, is de inzet van een bouwteam een uitstekende manier om de faalkosten te verlagen. 

In welke vorm ook, met samenwerking krijgt u het beste eindresultaat!