Activiteiten ACW

De kernactiviteiten omvatten de aanleg, onderhoud en reconstructie van infrastructuur in al zijn disciplines. Deze disciplines worden door ons samengevoegd tot een doordacht eindproduct voor onze klanten. Omdat wij een kleine en flexibele organisatie met ‘korte lijnen’ zijn, voeren wij opdrachten uit van € 100,- tot meer dan

€ 1.000.000,-.Ons personeelsbestand bestaat uit vakmensen, die met liefde voor hun werk elke dag weer tot het uiterste gaan voor een tevreden klant. Bij A.C.W b.v. werken is voor de ‘happy few’. Wij voeren de opdrachten uit met eigen personeel, maar naar gelang de hoeveelheid en soort werk, combineren wij dit met andere gespecialiseerde bedrijven.

Riolering Niemand staat er nog bij stil, totdat er een verstopping van het toilet is. A.C.W b.v. verzorgt en onderhoud alle leidingwerk vanaf de bron tot aan het eindpunt. Deze track’s bestaan steeds vaker uit een ingenieus systeem van leidingen, die vuil en schoonwater gescheiden opvangen, het terugdraineren in de ondergrond of juist tijdelijk opslaan in een bassin om het oppervlakte water schoon te houden. Daarnaast vervangen of plegen wij onderhoud aan bestaande (pers-)leidingen en putten in alle diameters.

Verhardingen Iedereen maakt elke dag gebruik van verhardingen, naar het werk, het parkeerterrein bij het sportveld of op je terras in je eigen tuin. Wij brengen deze verhardingen in alle mogelijke vormen aan. Zoals asfalt, betonstraatstenen, gebakken straatstenen, waterdoorlatende verharding, natuursteen, grind, grasbetontegels, enz. Ons specialisme ligt enerzijds bij het ouderwets handwerk voor sierbestrating en anderzijds het machinaal aanbrengen van bestratingen. Wij hebben diverse ploegen straatmakers in dienst, die kwalitatief hoogwaardig werk afleveren. Voorzien van de modernste hulpmiddelen om het werk te verlichten. Zoals vacuüm techniek voor b.v. het stellen van trottoirbanden. Daarnaast beschikken wij over diverse hydraulische bestratingsklemmen waarmee we tal van formaten stenen en tegels aanbrengen.

Waterbouw Nederland is een waterland, dagelijks zijn er diverse instanties bezig om te zorgen dat wij het droog houden. A.C.W. b.v. ondersteund hen met het onderhoud aan watergangen en gemalen.

 

 

Grondwerk ‘Wie een put graaft voor een ander…’ heeft veel werk. Het ontgraven verplaatsen en verwerken van grond, zand, is intergraal onderdeel bij al onze infrawerken. Wij staan dagelijks ‘in contact’ met moeder aarde en zijn ons hierdoor als geen ander bewust van het milieu, wij gaan hier verantwoord mee om en handelen volgens de geldende richtlijnen. Bij elk project maken wij vooraf een doordachte planning, waardoor we in staat zijn om met zo weinig mogelijk energie een maximaal rendement te behalen. Onze laatste nieuwe graafmachine staat via satelliet in verbinding met ons kantoor. Alle gegevens zoals verbruik, draaiuren, storingen, enz. kunnen op elk moment uitgelezen worden. Dit helpt ons de machine optimaal te laten functioneren. Beter voor het milieu en goed voor de klant.

Dienstverlening Voordat de eerste steen gelegd kan worden bij een bouw is er al heel wat gebeurt. Wij verzorgen voor tal van bouwbedrijven het voorbereidende werk zoals het graven van de fundering en de aanleg van de kabels en leidingen. Wanneer de bouw gereed is komen wij weer terug voor het aanbrengen van infrastructuur. Verder doen we veel klantenwerk op maat. Kleine opdrachten die soms met enige spoed uitgevoerd moeten worden. Wij beschikken over diverse open containers laag en hoog, welke gebruikt kunnen worden voor sloopactiviteiten of groenafval. Ook het op de juiste wijze afvoeren en storten daarvan wordt door ons geregeld.

Waarom ACW?

 

Allround kennis in de GWW, passie voor het vak en sterk oplossingsgericht kunnen wij u als opdrachtgever volledig ondersteunen en durven wij onze verantwoordelijkheid te nemen. Of het nu gaat om eenvoudige of gecompliceerde werken wij staan graag voor u klaar.

Geïnteresseerd in onze werkzaamheden?

 

 

Naam*

 

 

Telefoon

 

 

E-mail

 

 

Er is een fout opgetreden in de server.